MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ข่าวสาร

อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี✌️✌️ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาการบัญชี วันที่ 23-24 ธ.ค. 62 อัลบั้ม

Read More »

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

พุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้โอวาสแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

Read More »

ละครเวที 5 SECRETS “รักได้แต่ห้ามลับ”

นิเทศศาสตร์รวมพลังจัดละครเวที 5 SECRETS “รักได้แต่ห้ามลับ” อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดละครเวที 5 SECRETS “รักได้แต่ห้ามลับ” ที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้จัดขึ้น เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ 

Read More »

โครงการพัฒนาศักยภาพการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย infographic

ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาสาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีที่3 ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Infographic  ภายในงานมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นผู้เข้าร่วม อีกทั้งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2561 ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์สมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2561

Read More »

กีฬาสานสัมพันธ์ เลขคู่ เลขคี่ น้องพี่นิเทศศาสตร์

กีฬาสานสัมพันธ์เลขคู่เลขคี่น้องพี่นิเทศศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกีฬาสานสัมพันธ์ เลขคู่เลขคี่ น้องพี่นิเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 ณ สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมมอบรางวัลให้กับทีมที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน นอกจากนี้ยังร่วมแข่งกีฬาประเภทต่างๆกับนักศึกษาด้วย กีฬาสานสัมพันธ์ เลขคู่เลขคี่ น้องพี่นิเทศศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์ความสามัคคีในระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ทุกชั้นปี เสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมและนักศึกษาได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา สำหรับกีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน ประกอบด้วย กีฬาแชร์บอล เก้าอี้ดนตรี เหยียบลูกโป่ง วิ่งซุปเปอร์แมน วิ่งตะขาบและวิ่ง 3 ขา ซึ่งทุกการแข่งขันสร้างความสามัคคีและเรียกรอยยิ้มจากนักศึกษาได้เป็นอย่างดี นายจักรธร ชมภูนิช คณะกรรมการจัดกิจกรรม กล่าวว่า กีฬาสานสัมพันธ์เลขคู่เลขคี่น้องพี่นิเทศศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่มีมาอย่างยาวนาน

Read More »

รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา “บิ๊กซี เพชรบุรี”

มาแล้วจ้าด่วนๆเลย รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา “บิ๊กซี เพชรบุรี” จำนวน 1 อัตรา ลักษณะงาน– ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่–

Read More »