MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ข่าวสมัครงาน


ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2561 ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์สมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2561 อ่ารายละเอียดเพิ่มเติม >>> รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2561...

รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา “บิ๊กซี เพชรบุรี”

มาแล้วจ้าด่วนๆเลย รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา “บิ๊กซี เพชรบุรี” จำนวน 1 อัตรา ลักษณะงาน– ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่– ประสานงานและจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา เช่น การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ event / Road Show– การจัดทำ co-local promotion ร่วมกับแบรนด์ร้านค้าต่างๆ คุณสมบัติ– เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาดและสาขาที่เกี่ยวข้อง – สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี– สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด เอกสารประกอบการสมัครงาน– รูปถ่าย 1 ใบ– สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ– สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ– สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ ???? สนใจกรอกใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงภาพยนตร์ SF Cinema สาขาบิ๊กซีเพชรบุรี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป #Managementscience PBRU...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีรับสมัครพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง รับสมัครพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2562 ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> รับสมัครพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2562...

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2562 ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2562...