MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)


รวมข่าวและกิจกรรมต่างๆ

ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งทื่ 9

ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งทื่ 9 ระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2562 ณ วัดคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี

ยินดีกับอาจารย์ ดร.วรวุทธิ์​ ยิ้มแย้ม ที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ The International Exhibition of Inventions of Thailand (IEIT 2019)

ยินดีกับอาจารย์ ดร.วรวุทธิ์​ ยิ้มแย้ม ที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ The International Exhibition of I

นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการย่อยภายใต้โครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถื่น ปี 2562"

นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการย่อยภายใต้โครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถื่น ปี 2562"

"ประชันสมอง ประลองปัญญา เด็กทรัพย์ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่นวัตกรรม"

นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทรัพยาการมนุษย์ ชั่นปีที่ 4 จัดสัมมนา ในหัวข้อ "ประชันสมอง ประลองปัญญา เด็กทรัพย์ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่นวัตกรรม"

ขอเชิญเที่ยวงาน "ครบรอบตลาดสีเขียวของดีบ้านในดงและโครงการร่วมรักษ์สายน้ำตามวิถีไทย"

ขอเชิญเที่ยวงาน "ครบรอบตลาดสีเขียวของดีบ้านในดงและโครงการร่วมรักษ์สายน้ำตามวิถีไทย"