Get Adobe Flash player
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะดำเนินการคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนเพื่อบรรจุุ แต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 22 อัตรา

 ดาวโหลด ประกาศ_เรื่อง_รับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษา


       มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี ประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่ง ตั้งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 14  อัตรา

 ดาวโหลด ประกาศ_เรื่อง_รับสมัครสอบแข่งขันพนักงานสายวิชาการ