Get Adobe Flash player
   คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม         

           นศ.สาขาการจัดการทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.52 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 612 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยทีมวิทยากรจาก นศ.ป.โท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศึกษาศาสตร์ ม.รามคำแหง