สายสนับสนุน

9 posts

สายสนับสนุน

ธิติพัทธ์ ดำสะอาด

Thitipat Damsaat ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ปฏิบัติการ) อีเมล์ xxxxx@mail.pbru.ac.th : 0863331832 คู่มือการปฏิบัติงาน การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

จันทรา โห้มาต

Chandra Homat ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติการ) อีเมล์xxxxx@mail.pbru.ac.th : 0863331832   คู่มือการปฏิบัติงาน การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ทานตะวัน มณีวิหค

Tantawan Maneevihok ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดี อีเมล์ tantawan.man@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)