สายสนับสนุน

9 posts

สายสนับสนุน

ดนิตา นาคผ่อง

Danita Nakphong ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติการ) อีเมล์xxxxx@mail.pbru.ac.th : 0863331832   คู่มือการปฏิบัติงาน การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ธิติพัทธ์ ดำสะอาด

Thitipat Damsaat ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ปฏิบัติการ) อีเมล์ xxxxx@mail.pbru.ac.th : 0863331832 คู่มือการปฏิบัติงาน การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)