สายสนับสนุน

9 posts

สายสนับสนุน

วิกานดา สง่ามิน

Wikanda Sangamin ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ) อีเมล์xxxxx@mail.pbru.ac.th : 0863331832 (ที่ทำงาน)   คู่มือการปฏิบัติงาน การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ชุติมา บุญโพธิ์

Chutima Boonpho ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ) อีเมล์xxxxx@mail.pbru.ac.th : 0863331832   คู่มือการปฏิบัติงาน การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

กอบศักดิ์ บัวไสว

Kobsak Bua Sawai ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ) อีเมล์ xxxxx@mail.pbru.ac.th : 0863331832 คู่มือการปฏิบัติงาน การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

บงกชรัตน์ บัวทิพย์

Bongkocharat Buathip ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ) อีเมล์ xxxxx@mail.pbru.ac.th : 0863331832 คู่มือการปฏิบัติงาน การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ชำนาญ เส่งถิน

– ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ปฏิบัติการ) อีเมล์ chamnan.sen@mail.pbru.ac.th : 0863331832 คู่มือการปฏิบัติงาน การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ดนิตา นาคผ่อง

Danita Nakphong ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติการ) อีเมล์xxxxx@mail.pbru.ac.th : 0863331832   คู่มือการปฏิบัติงาน การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)