รับสมัตรปริญญาโท

2 posts

รับสมัตรปริญญาโท

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (M.B.A.) ประจำปีการศึกษา 2565

สมัครได้แล้ววันนี้!!คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (M.B.A.) ประจำปีการศึกษา 2565สามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระได้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 1 ปีครึ่งจัดการเรียนการสอนผสมผสานทั้ง Online และ On-siteสมัครออนไลน์ได้ที่ https://reg.pbru.ac.th/registrar/apphome.aspสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :http://grad.pbru.ac.th/ 032-708616 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี