สาขาวิชานิเทศศาสตร์

6 posts

นิเทศศาสตรบัณฑิต
( Bachelor of Communication Arts )

อ.พิชาภพ บุญเลิศ

Pichapop Bunleas ตำแหน่ง อาจารย์   ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อีเมล์Pichapop.Bun@mail.pbru.ac.th: 0863331832     การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)