รับสมัครศึกษา

6 posts

ข่าวรับสมัครศึกษา กำหนดการรับสมัคร

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและสถานะผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 “รอบ 4 รับตรงราชภัฏเพชรบุรี” (ครั้งที่ 2)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและสถานะผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 “รอบ 4 รับตรงราชภัฏเพชรบุรี” (ครั้งที่ 2)

 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ภาคปกติรอบเรียนดี และความสามารถพิเศษ (portfolio) สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ สมัครวันนี้ถึง 31 ต.ค. 64รอบรับตรงอิสระ 1 สมัครวันที่ 1 พ.ย. 64 – 31 ธ.ค. 64รอบรับตรงอิสระ 2 สมัครวันที่ 1 ม.ค. 65 – 28 ก.พ. 65รอบรับตรงอิสระ 3 สมัครวันที่ 1 มี.ค. 65 – 30 เม.ย. 65สอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างคำถามผ่านระบบออนไลน์ สมัครได้ที่ http://admission.pbru.ac.th ปฏิทินรับสมัครรอบต่าง ๆ http://mis.pbru.ac.th/admission/doc/65210906092009.pdf แอดไลน์คณะเพื่อติดต่อสัมภาษณ์http://acad.pbru.ac.th/pdf/NewStd/qrcode.pdf  ภาคนอกเวลา เรียน เสาร์ อาทิตย์ เปิดรับประมาณเดือน มีนาคม 2565 ประกาศอัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา […]

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (M.B.A.) ประจำปีการศึกษา 2565

สมัครได้แล้ววันนี้!!คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (M.B.A.) ประจำปีการศึกษา 2565สามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระได้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 1 ปีครึ่งจัดการเรียนการสอนผสมผสานทั้ง Online และ On-siteสมัครออนไลน์ได้ที่ https://reg.pbru.ac.th/registrar/apphome.aspสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :http://grad.pbru.ac.th/ 032-708616 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี