ประชาสัมพันธ์

43 posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา PBRU QF 1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยมี อ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดประชุม ผศ.ณัฐประภา นุ่มเมือง ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยกรรมการจากภายใน อาจารย์ประจำสาขา ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และผู้แทนบัณฑิต เพื่อพิจารณากำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเตรียมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทางระบบ Online ผ่านระบบ Zoom

ประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร ประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต โดยมี อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดประชุม อ.ดร.เมธาวิน สาระยาน ประธานสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยกรรมการจากภายในและภายนอก เพื่อพิจารณากำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเตรียมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทางระบบ Online ผ่านระบบ Zoom

อาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11

อาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11 เทิดไท้จักริน หัตถศิลป์ถิ่นพริบพรี เก็จมณีสู่อาเซียน ภูษา ภักษาหาร ผสานศิลป์ 5-7 ธันวาคมนี้แล้วจ้าาา งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม อาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11 เทิดไท้จักริน หัตถศิลป์ถิ่นพริบพรี เก็จมณีสู่อาเซียน ภูษา ภักษาหาร ผสานศิลป์ หลังจากห่างหายไป 1 ปี ปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ยกทัพนักแสดงจากอาเซียนและทั่วทุกมุมโลก รวมถึงการแสดงจากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ เสิร์ฟความสุข ความบันเทิงให้ชาวเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ให้ได้รับชมกันอย่างจุใจ 5-7 ธ.ค.65อย่าลืมมาเจอกันที่ ลานอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ลาน ร.4 หน้าเขาวัง) รับชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยจ้า https://arit.pbru.ac.th/asean/

คณะวิทยาการจัดการ รับมอบ Live Streaming Studio

คณะวิทยาการจัดการ รับมอบ Live Streaming Studio ห้องไลฟ์สดและห้องตัดต่อ เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับมอบเงินทุนการศึกษาจากคุณปนัดดา เจริญจิตมั่น จำนวน 200,000 บาท เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์                  หลังจากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติเดินทางไปยังชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อทำการเปิด Live Streaming Studio ห้องไลฟ์สดและห้องตัดต่อของสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ หลังจากได้รับการสนุนงบประมาณในการปรับปรุงจากคุณปนัดดา เจริญจิตมั่น จำนวน 1,449,608 บาท […]