กิจกรรมนักศึกษา

27 posts

คณะวิทยาการจัดการ​ จัดกิจกรรม​การประกวดนักศึกษาต้นแบบ

คณะวิทยาการจัดการ​ มรภ.เพชรบุรีจัดกิจกรรม​การประกวดนักศึกษาต้นแบบคณะวิทยาการจัดการ MR. SMART MS 2022 & MISS SMART MS 2022 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 2 ชั้น 8คณะวิทยาการจัดการฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้จัดกิจกรรม การประกวดนักศึกษาต้นแบบคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565 (SMART MS 2022) โดยมี อาจารย์ ดร.วิวิศณ์สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานในการเปิดงานและมีอาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ เป็นผู้ดูแลการจัดกิจกรรม​ โดยผลการประกวด​ MR. SMART MS 2022 ได้แก่​ นายวัชรพงษ์ เส้นตรง​ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ​ และ​ MISS SMART MS 2022​ ได้แก่​ นางสาวสุพรรณนิดา​ กองสกุลพงค์ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี […]

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่: พลิกเกมส์ธุรกิจ คิดไอเดีย ยุคดิจิทัล

26.10.2565# ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.เพชรบุรี และแขนงวิชาการตลาดดิจิทัล ได้รับเกียรติจากคุณสหพัชร์ ชนะชัยสิทธิ์ เจ้าของ บจก.สหพัชร์ เทเลคอม & deemobile เป็นวิทยากรการสัมมนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่: พลิกเกมส์ธุรกิจ คิดไอเดีย ยุคดิจิทัล มีนักศึกษาจากคณะต่างๆสนใจเข้าร่วมฟังกว่า 120 คน กิจกรรมวันนี้ จัดในรูปแบบ onsite & online ดำเนินการโดย นักศึกษาสาขาการตลาดชั้นปีที่ 4 เพื่อประกอบการเรียนวิชาการสัมมาการตลาด

จัดกิจกรรม​ ”จิตอาสา​น้อมรำลึกถึงพ่อ”

วันนี้​ 12​ ตุลาคม​ 2565​ เวลา​ 13.00​ น.ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา​คณะวิทยาการจัดการ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดกิจกรรม​ “จิตอาสา​น้อมรำลึกถึงพ่อ”เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต​พระบาทสมเด็จพระบรมชน​กา​ธิเบศรมหา​ภูมิพล​อดุลยเดช​มหาราช​ บรมนาถ​บพิตร………………………การจัดกิจกรรมมีอาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่ามคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับนักศึกษาที่มีหัวใจจิตอาสาในการช่วยกันทำความสะอาดบริเวณรอบอาคาร 18 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาการตลาด

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาการตลาดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด้านความสามารถทางการแข่งขันและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ในงาน UBI Pitching Day 2022 จัดโดยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ณ มจธ.บางขุนเทียน ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565

กิจกรรม”ยุวเกษตรพอเพียงคณะวิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านหนองพลับ”

การดำเนินกิจกรรม”ยุวเกษตรพอเพียงคณะวิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านหนองพลับ” ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กิจกรรม วันที่ 30 -​31 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาพร้อมด้วยนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อปลูกจิตอาสาทำประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม สามารถฝึกทักษะและประสบการณ์ด้านการเกษตร ภายใต้โครงการหลัก “การสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” โดยดำเนินกิจกรรม จัดทำและปรับปรุงแปลงเกษตรพืชผักสวนครัว ปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงเห็ด และ จัดทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียน บ้านหนองพลับ ตำบลหนองพลับ อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันแรกของการทำงานเป็นการเปิดกิจกรรมดีๆพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องวิศวกรสังคมให้กับทางคณะครูและนักศึกษาได้ทราบถึงการทำงานในรูปแบบของวิศวกรสังคม เครื่องมือของวิศวกรสังคมและการดำเนินงานตาม Timeline พัฒนาการ และ Timeline กระบวนการ ตามที่ได้วางแผนไว้โดยวันแรกเป็นการจัดทำและเตรียมแปลงเกษตรเพื่อปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นอาหารกลางวัลให้กับน้องๆนักเรียน จำนวน 12 แปลง และได้ปรับปรุง โรงเลี้ยงเห็ดให้ได้มาตรฐานในการเพาะเลี้ยง โวันที่สองของการจัดกิจกรรมในช่วงเช้า เป็นการลงดินเพื่อเตรียมแปลงผักสวนครัวเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับน้องๆ นักเรียน จำนวน 12 แปลง และในช่วงบ่ายได้มีการหว่านเมล็ดพันธุ์​ผักชนิดต่างๆและนำฟางมาคลุมดินเพื่อให้พืชผักเจริญงอกงาม และได้ทำการปรับปรุงโรงเลี้ยงเห็ดให้ได้มาตรฐานในการเพาะเลี้ยงเพื่อบริโภคและส่วนที่เหลือจะได้นำมาจัดจำหน่ายต่อไปวันนี้นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมมือร่วมใจกันจนประสบความสำเร็จตามแผน ที่ได้ตั้งใจไว้ตาม Timeline เครื่องมือวิศกรสังคมกิจกรรมประสบความสำเร็จได้ต้องขอขอบคุณขอบคุณคณบดีคณะวิทยาการจัดการที่ได้ช่วยให้แนวคิดและคอยช่วยเหลือสนับสนุนในกิจกรรมขอบคุณคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการทุกคนที่ได้เสียสละมีจิตอาสาในการร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลับ […]

จัดกิจกรรม “จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อคณะวิทยาการจัดการ”

ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อคณะวิทยาการจัดการ” เช้าวันนี้ 27 กรกฎาคม 2565ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม”จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ” เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา70 พรรษา โดยมี อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่ามคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับนักศึกษาที่มีหัวใจจิตอาสาในการช่วยกันทำความสะอาดบริเวณรอบอาคาร 18 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี