สนับสนุนการเรียนรู้

7 posts

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

สภาพแวดล้อมสนับสนุนการเรียนรู้ learning support environment(pbru) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาการจัดการ ใช้ในการเรียนการสอน และอบรมให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการทุกชั้นปีและ ภายนอกคณะ ด้วยกันทั้งหมด 3 ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (1861) ,ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (1863) และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 (1864)  เวลาเปิด – ปิด บริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ การให้บริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (1861) จำนวนเครื่องให้บริการทั้งหมด 40 เครื่อง เครื่องสำหรับอาจารย์ 1 เครื่อง มีอุปกรณ์โสต เครื่องเสียง , ไมค์สาย 1 ตัว เครื่องวิชวลไลเซอร์ และ Projector มีระบบ WiFi ให้บริการ […]