สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

14 posts

วิชาการบริหารธุรกิจ

(Program in Business Administration)

ดร.ณัฐวุฒิ ฤทธิ์มาก

Dr.Nattawut Ritmak ตำแหน่ง อาจารย์   ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อีเมล์ XXXX@mail.pbru.ac.th : 0863331832 ที่ทำงาน การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)