ข่าววิจัย-บริการวิชาการ

14 posts

ข่าววิจัย-บริการวิชาการ ของคณะวิทยาการจัดการ

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วม ช้อป ชิม ชิว แชะ แชร์ สินค้าชุมชนคุณภาพ ที่ตลาดชุมชน “เพชรยางหย่อง” @ท่าย์น้ำข้ามภพ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง ขอเชิญชวนทุกท่านร่วม ช้อป ชิม ชิว แชะ แชร์ สินค้าชุมชนคุณภาพ ที่ตลาดชุมชน “เพชรยางหย่อง” @ท่าย์น้ำข้ามภพ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 21.00 น. ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน พบกับกิจกรรมรื่นเริงมากมาย ทั้งการแสดง ดนตรี รำวงขวัญใจมหาชนคนเมืองเพชร และอย่าลืมใส่เสื้อดอกมาร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลมากมาย ในวันเปิดตลาด 5 สิงหาคม 2566 อย่าลืม อย่าพลาด 5 สิงหาคม นี้ร่วมงานเปิดตลาดชุมชน “เพชรยางหย่อง” @ท่าย์น้ำข้ามภพ ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ร่วมจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Cybernetics and Innovations (ICCI 2023) และการประกวดนวัตกรรม The 3rd International Exhibition of Inventions of Thailand 2023

วันที่ 29 -31 มีนาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ร่วมกับ IEEE System, Man and Cybernetics Chapter (Thailand) จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Cybernetics and Innovations (ICCI 2023) และการประกวดนวัตกรรม The 3rd International Exhibition of Inventions of Thailand 2023 ณ โรงแรมลองบีช อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติ ผศ.ดร.รัชฎา คงคะจันทร์ อุปนายก สมาคมปัญญาประดิษฐประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติ kenote speakers 2 ท่าน […]

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการงานออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นยกกำลัง 2 ปี 2565

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการงานออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นยกกำลัง 2 ปี 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน “การนำเสนอผลการดำเนินงานสรุปโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นยกกำลัง 2 ประจำปี 2565” โดยมีอาจารย์ ดร.วิวิศน์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี             สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานและการคัดเลือกกลุ่ม The Best โดยมีทีมคณะกรรมการจากธนาคารออมสินเป็นผู้ตัดสินร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งมีทีมร่วมการแข่งขันทั้งหมด 5 ทีม โดยทีมที่ได้รับรางวัล The Best และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ในงานออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นยกกำลัง 2 ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ทีมบ้านน้อยหลังนี้ สุขขีเสียจริง – ชุมชนบ้านเกาะแก้ว บางตะบูน             […]

คณะวิทยาการจัดการ โชว์จุดเด่นการบูรณาการความรู้สู่ท้องถิ่น ผ่าน 3 ผลงานบูธการเรียนรู้ในงานนิทรรศการ งานบริการวิชาการและงานวิจัย ปี 65

คณะวิทยาการจัดการ โชว์จุดเด่นการบูรณาการความรู้สู่ท้องถิ่น ผ่าน 3 ผลงานบูธการเรียนรู้ในงานนิทรรศการ งานบริการวิชาการและงานวิจัย ปี 6515-16 สิงหาคม คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณาจารย์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ การนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2565 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์ 70 พรรษา “ทศกษัตริย์นักพัฒนาสู่แผ่นดินทอง” ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นิทรรศการเน้นย้ำการแสดงขบวนการใช้ความรู้ของงานวิจัยตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ กล่าวคือ เน้นใช้องค์ความรู้ตั้งแต่การวิเคราะห์ วางแผน ดำเนินงาน และสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการท้องถิ่น ทั้งนี้ในปี 2565 ทางคณะได้ดำเนินโครงการไปทั้งสิ้นจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัยตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี […]

มอบอุปกรณ์ในการทำกระเป๋าสานเส้นพลาสติกและป้ายหนังแบรนด์สินค้า ภายใต้ชื่อ #Phetchyangyong

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์พรรณทิพย์ ทองแย้ม และนางสาวชุติมา บุญโพธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนตำบลยางหย่อง ได้มอบอุปกรณ์ในการทำกระเป๋าสานเส้นพลาสติกและป้ายหนังแบรนด์สินค้า ภายใต้ชื่อ #Phetchyangyong แก่กลุ่มสมาชิกเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย สุขภาพดี มีรายได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี