รับสมัตรปริญญาตรี

4 posts

ข่าวรับสมัตรปริญญาตรี

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและสถานะผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 “รอบ 4 รับตรงราชภัฏเพชรบุรี” (ครั้งที่ 2)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและสถานะผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 “รอบ 4 รับตรงราชภัฏเพชรบุรี” (ครั้งที่ 2)

 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ภาคปกติรอบเรียนดี และความสามารถพิเศษ (portfolio) สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ สมัครวันนี้ถึง 31 ต.ค. 64รอบรับตรงอิสระ 1 สมัครวันที่ 1 พ.ย. 64 – 31 ธ.ค. 64รอบรับตรงอิสระ 2 สมัครวันที่ 1 ม.ค. 65 – 28 ก.พ. 65รอบรับตรงอิสระ 3 สมัครวันที่ 1 มี.ค. 65 – 30 เม.ย. 65สอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างคำถามผ่านระบบออนไลน์ สมัครได้ที่ http://admission.pbru.ac.th ปฏิทินรับสมัครรอบต่าง ๆ http://mis.pbru.ac.th/admission/doc/65210906092009.pdf แอดไลน์คณะเพื่อติดต่อสัมภาษณ์http://acad.pbru.ac.th/pdf/NewStd/qrcode.pdf  ภาคนอกเวลา เรียน เสาร์ อาทิตย์ เปิดรับประมาณเดือน มีนาคม 2565 ประกาศอัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา […]