สนับสนุนในคณะ

5 posts

ห้องเรียน

สภาพแวดล้อมสนับสนุนการเรียนรู้ learning support environment(pbru) ห้องเรียนคณะวิทยาการจัดการ ห้องเรียน คณะวิทยาการจัดการ มีห้องเรียนทั่วไป ทั้งหมด 16 ห้อง – ห้อง 80 ที่นั่ง 1 ห้อง (1821) – ห้อง 60 ที่นั่ง 3 ห้อง (1831 , 1841, 1851) – ห้อง 30 ที่นั้ง 12 ห้อง 1834,1835,1836,1842,1844,1845,1852,1853,1854,1855,1872,1875)     เวลาเปิด – ปิด บริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ การให้บริการ เครื่องสำหรับอาจารย์ 1 เครื่อง มีอุปกรณ์โสต เครื่องเสียง , ไมค์สาย 1 ตัว  และ […]

STUDIO

สภาพแวดล้อมสนับสนุนการเรียนรู้ learning support environment(pbru) STUDIO การให้บริการ

ห้องประชุมคณะ

สภาพแวดล้อมสนับสนุนการเรียนรู้ learning support environment(pbru) ห้องประชุมคณะ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มีห้องประชุม อยู่ 3 ห้อง ห้องประชุม 1 (สันต์ธรรมบำรุง) ชั้น 1 , ห้องประชุม 2 ชั้น 8 และห้องประชุม ชั้น 3 เวลาเปิด – ปิด – ห้องประชุม 1 (สันต์ธรรมบำรุง) ห้องประชุม 2 ห้องประชุม 3

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(Mac)

สภาพแวดล้อมสนับสนุนการเรียนรู้ learning support environment(pbru) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac คณะวิทยาการจัดการ มีห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์ และตัดต่อ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Mac เวลาเปิด – ปิด บริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ การให้บริการ จำนวนเครื่องให้บริการทั้งหมด 25 เครื่อง เครื่องสำหรับอาจารย์ 1 เครื่อง มีอุปกรณ์โสต เครื่องเสียง , ไมค์สาย 1 ตัว  และ Projector มีระบบ WiFi ให้บริการ LAB SAP กราฟิกดีไซน์ และตัดต่อ, ให้บริการนักศึกษาใช้งานทั่วไป, ให้บริการทางด้านการอบรม

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

สภาพแวดล้อมสนับสนุนการเรียนรู้ learning support environment(pbru) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาการจัดการ ใช้ในการเรียนการสอน และอบรมให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการทุกชั้นปีและ ภายนอกคณะ ด้วยกันทั้งหมด 3 ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (1861) ,ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (1863) และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 (1864)  เวลาเปิด – ปิด บริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ การให้บริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (1861) จำนวนเครื่องให้บริการทั้งหมด 40 เครื่อง เครื่องสำหรับอาจารย์ 1 เครื่อง มีอุปกรณ์โสต เครื่องเสียง , ไมค์สาย 1 ตัว เครื่องวิชวลไลเซอร์ และ Projector มีระบบ WiFi ให้บริการ […]