หัวหน้า

1 post

หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

ทานตะวัน มณีวิหค

Tantawan Maneevihok ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดี อีเมล์ tantawan.man@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)