หัวหน้า

1 post

หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

ทางตะวัน มณีวิหค

Tantawan Maneevihok ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดี อีเมล์tantawan.man@mail.pbru.ac.th: 0863331832 การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)