ภาพกิจกรรม

6 posts

ภาพกิจกรรม

Comm.arts Family day

Comm.arts Family day ไม่มีอะไรที่นิเทศศาสตร์ ทำไม่ได้ ทำไม่ไหว ทำไม่ทัน …เพราะเราคือนิเทศศาสตร์ อัลบั้ม

สำนึกดี

สำนึกดีเพื่อภาพลักษณ์ที่ดี ชุดนักศึกษาชาย อัลบั้ม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทำบุญขึ้นปีใหม่ ปี 2561 ประจำภาคการศึกษา 2/2560

วันที่ 10 มกราคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทำบุญขึ้นปีใหม่ ปี 2561 ประจำภาคการศึกษา 2/2560 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานจุดเทียนธูปที่โต๊ะหมู่บูชา ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณวิทยาการจัดการ จุดเทียนขันน้ำมนต์ คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ หลังเสร็จพิธีรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันเพื่อเป็นการฉลองปีใหม่