MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ จัดดำเนินโครงการจิตอาสา​ตามรอยศาสตร์พระราชา​ ณ​ บ้านแม่คะเมย​

นที่ 8​ -​ 9​ มิ.ย.​ 62​ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ จัดดำเนินโครงการจิตอาสา​ตามรอยศาสตร์พระราชา​ ณ​ บ้านแม่คะเมย​ อ.แก่งกระจาน​ จ.เพชรบุรี​ โดยดำเนินจัดกิจกรรมประกอบไปด้วย​ การสร้างฝายชะลอน้ำให้กับชาวบ้านในชุมชน​ แม่คะเมย​ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้กับโรงเรียน​ การจัดกิจกรรมครั้งนี้​ นักศึกษาได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้​ มีจิตสำนึกด้านจิตอาสา​ เสียสละเพื่อส่วนร่วม​ การจัดกิจกรรมนี้ได้รับคำขอบคุณจากผู้ใหญ่บ้าน​ และชาวบ้านเป็นอย่างมาก​ ทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ​ พร้อมด้วยนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมทุกคนรู้สึกมีความสุขกับการเป็นผู้ให้ในครั้งนี้
#​ ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านแม่คะเมยทุกคน
#​ ขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกัน
#​ ขอบคุณทีมงานสโมสรนักศึกษา​ 61​ และ​62
#​ ขอบคุณ​ MS.​ Volunteer Spirit.