MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ จัดดำเนินโครงการค่ายจิตอาสาปันสุขให้น้อง​ ณ​ โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์​

วันนี้​ 7​ มิ.ย.​ 62​ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ จัดดำเนินโครงการค่ายจิตอาสาปันสุขให้น้อง​ ณ​ โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์​ อ.แก่งกระจาน​ จ.เพชรบุรี​ โดยดำเนินจัดกิจกรรมประกอบไปด้วย​ การสร้างสื่อเรียนรู้​สนาม​ BBL ให้กับน้องๆ​ การปรับปรุงห้องสมุดจัดหนังสือให้เป็นหมวดหมู่​ การจัดทำโรงเพาะเห็ดอาหารกลางวัน​ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้กับโรงเรียน​ การจัดกิจกรรมครั้งนี้​ นักศึกษาได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้​ มีจิตสำนึกด้านจิตอาสา​ เสียสละเพื่อส่วนร่วม​ การจัดกิจกรรมนี้ได้รับคำขอบคุณจากผู้อำนวยการโรงเรียน​ คณะครูและนักเรียนเป็นอย่างมาก​ ทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ​ พร้อมด้วยนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมทุกคนรู้สึกมีความสุขกับการเป็นผู้ให้ในครั้งนี้
#​ ขอบคุณผู้อำนวยการ​ คณะครู​ และนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์
#​ ขอบคุณนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
#​ ขอบคุณทีมงานสโมสรนักศึกษา​ 61​ และ​62
#​ ขอบคุณ​ MS.​ Volunteer Spirit.