MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

กีฬาสานสัมพันธ์ เลขคู่ เลขคี่ น้องพี่นิเทศศาสตร์

กีฬาสานสัมพันธ์เลขคู่เลขคี่น้องพี่นิเทศศาสตร์

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกีฬาสานสัมพันธ์ เลขคู่เลขคี่ น้องพี่นิเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 ณ สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมมอบรางวัลให้กับทีมที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน นอกจากนี้ยังร่วมแข่งกีฬาประเภทต่างๆกับนักศึกษาด้วย

กีฬาสานสัมพันธ์ เลขคู่เลขคี่ น้องพี่นิเทศศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์ความสามัคคีในระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ทุกชั้นปี เสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมและนักศึกษาได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา

สำหรับกีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน ประกอบด้วย กีฬาแชร์บอล เก้าอี้ดนตรี เหยียบลูกโป่ง วิ่งซุปเปอร์แมน วิ่งตะขาบและวิ่ง 3 ขา ซึ่งทุกการแข่งขันสร้างความสามัคคีและเรียกรอยยิ้มจากนักศึกษาได้เป็นอย่างดี

นายจักรธร ชมภูนิช คณะกรรมการจัดกิจกรรม กล่าวว่า กีฬาสานสัมพันธ์เลขคู่เลขคี่น้องพี่นิเทศศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่มีมาอย่างยาวนาน เป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงพลังของนักศึกษานิเทศศาสตร์ที่จะร่วมกันสานต่อกิจกรรมดีๆ ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์และสร้างกิจกรรมใหม่ที่สร้างสรรค์ ให้สอดคล้องกับยุคสมัยและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษานิเทศศาสตร์ต่อไป

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/2972-education

อัลบั้ม