MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม การประกวด PBRU Smart

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม การประกวด PBRU Smart

              เปิดรับสมัครนักศึกษา ทุกชั้นปีที่ เข้าร่วมกิจกรรม “ประกวด PBRU Smart ” ให้กำลังใจผู้เข้าประกวด Mr. & Miss PBRU Smart and Miss International เพื่อค้นหานักศึกษาต้นแบบ ในวันที่ 23 มกราคม 2562 จำนวน 1,500 คน พร้อมกันเวลา 12.30น. ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล การแต่งกาย เสื้อคณะ กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ

announcement iconhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2สมัครคลิ๊กhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2announcement icon

 >>> ระบบกิจกรรมนักคึกษา<<<