MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

กรมอุตุฯเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยรับมือพายุปาบึก 4 มกราคม 2562 ฝนตกหนักถึงหนักมาก

กรมอุตุฯเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยรับมือพายุปาบึก 4 มกราคม 2562 ฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมกระโชกแรง
ขอให้บุคลกรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในวันที่ 4 -5 มกราคม 2562

อัลบั้ม