MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ตลาดสีเขียวของดีบ้านในดง

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีร่วมกับสมาชิกเกษตรอินทรีย์และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง เชิญร่วมกิจกรรม เลือกซื้อสินค้าคุณภาพในงาน”ตลาดสีเขียวของดีบ้านในดง” วันอังคารที่ 5 มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา17.00 น. ณ คลองชลประทานสาย 2 หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง (ใหม่)อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
***ใส่เสื้อลายดอกมาขิม ช็อปสินค้าคุณภาพกันนะคะ