MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

สืบสานประเพณีลอยกระทง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสืบสานประเพณีไทย จัดกิจกรรมลอยกระทง ขอขมาพระแม่คงคา

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประเพณีลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2562 ณ ลานวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน และได้รับความสนใจจากบุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย การประกวดประดิษฐ์กระทงสด นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ “หลวงพ่อเกตุน้อย” ปิดทองพระประจำวันเกิด การแสดงละครชาตรี หนังตะลุง ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายสินค้าโดยบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และไฮไลท์ของงานในปีนี้ นอกจากการลอยกระทงบริเวณศาลากลางน้ำแล้ว ยังมีการประกวดนางนพมาศ โดยในปีนี้มีสาวงามเข้าร่วมประกวดจำนวน 9 คน ซึ่งผู้ที่คว้ารางวัลนางนพมาศ ประจำปี 2562  ได้แก่ นางสาวนาเดีย บินมามะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกรกนก อยู่เคียงเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวโชติมณี แสงกล้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร และยังได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน ขณะที่ผลการประกวดประดิษฐ์กระทงสด ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสโมรสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมพยาบาล รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม En-Tech รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และทีมนายกนิศ สั่งลุย

ลอยกระทงนับเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของคนไทย จัดให้มีขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความขอบคุณและขอขมาต่อพระแม่คงคา ด้วยการนำกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ตบแต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวบาน ปักธูปเทียน นิยมตัดเล็บ เส้นผมหรือใส่เหรียญกษาปณ์ลงไปในกระทง จากนั้นนำไปลอยในลำคลองหรือแม่น้ำ และเป็นที่เชื่อกันว่ากระทงนี้จะพัดไปซึ่งความโชคร้ายและความเศร้าโศกต่างๆ

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/3115-education