MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมจำหน่ายสินค้ากับตลาดนัด “กะโหนด Market”

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ร่วมจำหน่ายสินค้ากับตลาดนัด “กะโหนด Market”

บริเวณถนนด้านหน้าหอพักหญิงเพชรมรกต
สนใจสมัครได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันนี้ - 20 ตุลาคม นี้
สอบถามโทร. 032 – 708610