MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

การสร้างแผนการสื่อสารการตลาด

สาขาการตลาด นำนักศึกษารับฟังโจทย์การแข่งขัน การสร้างแผนการสื่อสารการตลาด

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (แขนงการตลาด) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2- ปีที่ 4 แขนงวิชาการตลาดจำนวน 33 คน ร่วมกิจกรรมฟังโจทย์การแข่งขัน IMC PLAN CONTEST BY A.P. HONDA ปีที่ 12 ที่จัดขึ้นโดยบริษัท A.P. Honda ร่วมกับนิตยสาร Marketeer เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ โรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

กิจกรรม IMC PLAN CONTEST BY A.P. HONDA ปีที่ 12 ร่วมพลังคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ไอเดีย ในโจทย์การแข่งขันการสร้างแผนการสื่อสารการตลาด ในปี 2020 – 2022 ซึ่งปีนี้ผู้จัดโครงการกำหนดโจทย์ให้นักศึกษาสร้างแผนการสื่อสารการตลาดของ Cub House แบรนด์ใหม่ของ Honda ในปี 2020-2022 โดยกำหนดส่งผลงานภายใน 30พฤศจิกายน 2562

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


อัลบั้ม