MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

แข่งขันวิ่งชิงถ้วยพระราชทานฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการแข่งขันเดินวิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานฯ หาทุนการศึกษามอบให้นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

วันที่ 4 สิงหาคม2562 เวลา05.00 . ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี ผนึกกำลังจัดการแข่งขันเดินวิ่งการกุศลราชภัฏเพชรบุรี มินิ - ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 2019 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโ ดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ บุคลากร นักศึกษาและนักวิ่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 3,500 คน ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะลำดับ 1 -5 ในรุ่นต่างๆ ด้วย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ผู้ปกครองต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน และมหาวิทยาลัยฯ ยังตระหนักว่านักศึกษาในวันนี้คือประชากรที่จะเป็นผู้พัฒนาประเทศชาติในอนาคต และนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพช่วยเหลือครอบครัวหลังสำเร็จการศึกษา หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ จึงได้ร่วมกันจัดการแข่งขันเดินวิ่งการกุศลราชภัฏเพชรบุรี มินิ - ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 2019 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ประพฤติดี มีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมความสามัคคี สร้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ และส่งเสริมการออกกำลังกายในหมู่ประชาชนทั่วไป

สำหรับการแข่งขันเดินวิ่งการกุศล ราชภัฏเพชรบุรีมินิ - ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 2019 ชิงถ้วยพระราชทานฯ แบ่งการแข่งขันออกเป็น ประเภท ประกอบด้วย ประเภทซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 25 กิโลเมตร ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และประเภทฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง กิโลเมตรและVIP ที่สามารถวิ่งได้ทุกระยะ

ขณะที่ผลการแข่งขัน ผู้ที่ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ประเภทซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 25 กิโลเมตร ได้แก่ นายบุญนำ หอมหนัก ทีมรักวิ่งชุมพร จังหวัดชุมพร และนางสาวรัตนวดี ฮุนตระกูล ทีมชมรมสวนหลวงพระราม 8 กรุงเทพมหานคร ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ได้แก่ สิบเอกไชยยันต์ รูปิยะเวช ทีม SOUTHERN จังหวัดเพชรบุรี และนางสาววัลลภา อยู่ไสว ทีมอ้อมใหญ่ Running จังหวัดนครปฐม ส่วนผู้ที่เข้าเส้นชัยในทุกระยะ (ยกเว้นเดินเพื่อสุขภาพ) ในลำดับที่ 1 – 5 (ตามลำดับที่ได้ต่อจาก Overall) ได้รับถ้วยรางวัลตามกลุ่มอายุที่ตนสมัครทั้งชายและหญิงนอกจากนี้ยังมีรางวัลนักวิ่งแต่งกายแฟนซีด้วย

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/2867-education