Get Adobe Flash player

 

 

 


            หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
           วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 34 ฉบับที่ 4229  ประชาชาติธุรกิจ

             โครงการแข่งขันธุรกิจจำลองในสถาบันอุดมศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ และนักบริหารแบบมืออาชีพ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 5 แล้ว และในปีนี้ได้รับความร่วมมือจาก 35 สถาบันทั่วประเทศเข้าแข่งขันชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับในปีนี้รางวัลธุรกิจจำลองดีเด่นประเภท 5 ปีขึ้นไป ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่นอกจากจะคว้ารางวัลที่ 1 เป็นปีที่ 3 แล้ว ในปีนี้ยังเกิดการพัฒนาและสร้างอาชีพใหม่ ๆ ขึ้นอีกไม่น้อยเลยทีเดียว

                รุ่งรัตน์ แสงมณี นักศึกษาสาขาการตลาดปี 4 และผู้จัดการทั่วไป บริษัทจำลอง PRB Dummy Company กล่าวถึงธุรกิจของบริษัทจำลองที่ทำในตอนนี้ว่าเป็น ลักษณะของการซื้อมาขายไป โดยรับเอาสินค้าประเภทอาหารมาให้สมาชิกของบริษัท ผู้ถือหุ้นเป็นผู้นำไป จำหน่ายตามที่ตัวเองมีเครือข่ายหรือมีหน้าร้านอยู่ในตัวจังหวัดโดยการพัฒนาของบริษัทจำลองในปีนี้มีการปรับและพัฒนาไปใน 2 เรื่อง ก็คือ มีการนำเอาสินค้าประเภทเครื่องประดับ เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาจำหน่ายเพิ่ม ในส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายในปีนี้ บริษัทมีการเปิดช่องทางจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ด้วย โดยกระจายข่าวสารไปยังไฮไฟของกลุ่มสมาชิกจนเกิดการบอกต่อและเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ ภายใน 5 เดือนที่เปิดเว็บไซต์จำหน่ายมียอดขายเฉลี่ยเดือนละ 3 หมื่นบาท ในขณะที่ยอดรวมของรายได้ที่บริษัททำได้จากการขายผ่าน 2 ช่องทางทำได้กว่า 2.7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2552 ที่ผ่านมาบริษัททำรายได้ 2.3 ล้านบาท 

                รุ่งรัตน์เล่าว่า การที่ยอดเพิ่มขึ้นมาก เพราะเธอและคณะกรรมการตัดสินใจเอาผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพง และเป็นที่ต้องการของบรรดาสมาชิกมาจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ เครื่องสำอาง หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่กำลังเป็นที่นิยม ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีราคาแพง ทำให้ยอดขายเติบโตอย่างรวดเร็วภายในเวลา 1 ปีที่ผ่านมา และหลังจากจบโครงการนี้ธุรกิจจำลองสามารถสร้างผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ได้ถึง 4 คนที่จดทะเบียนเว็บไซต์ และนำเอาสินค้าไปบริหารจัดการต่อ ในอีกส่วนหนึ่งก็คือการจำหน่ายผ่านทางห้างร้านของนักศึกษาที่จบไปแล้วมีการลงทุนเปิดร้านอาหารและร้านกาแฟพร้อมกับขายสินค้าของบริษัทจำลองต่อไป

        

  

 

         สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ ตวงสิทธิ์ สนขำ อาจารย์วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม อาจารย์ธิดารัตน์ ปิ่นทอง และ อาจารย์ชำนาญ สุขแสงอร่าม นำนักศึกษาตัวแทนที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขัน “MOS Olympic Camp 2010” ในประเภท Microsoft word 2007 ประเภท Microsoft Excel  2007 รวมทั้งตัวแทน Microsoft Talent  เข้าร่วมแข่งขัน TK MOS Olympic ระดับประเทศ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         ในการนี้ นักศึกษผู้เข้าร่วมแข่งขัน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี สามารถคว้ารางวัล Microsoft Talent จำนวน 2 ท่าน คือ น.ส. สุดาพร  รอดสิน และ น.ส.พัชรี มีเนียม ซึ่งการแข่งขัน Microsoft Talent จะเป็นการแข่งขันเพื่อหาตัวแทนนักศึกษาที่มีความโดดเด่น ทั้งด้านความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office กล้าแสดงออก และมีใจรักในการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่น จำนวน 5 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของบริษัทไมโครซอฟท์ต่อไป

 

                     

  

                                                                     ขอแสดงความยินดีกับ 

                                                                 
                                                                        อาจารย์ตวงสิทธิ์  สนขำ 

                                                               ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ ครูดีในดวงใจ

          ด้วยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2553 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดให้มีการโหวตครูดีในดวงใจของแต่ละคณะ ซึ่งผลการโหวตของ คณะวิทยาการจัดการ คือ อาจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ

 

 

 

          

              บริษัทเออาร์ไอที จำกัด ร่วมกับอุทยานเรียนรู้(TK Park)และบริษัทไมโครซอฟท์ จัดการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2009 (ครั้งที่7) ขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552 เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับโลกที่ประเทศแคนนาดา โดยการแข่งขันในปีนี้ เพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป  ได้มีการเปลี่ยน Version การแข่งขันจาก Version 2003 มาเป็น Version 2007 และจัดให้มีการแข่งขันเฉพาะภาษาอังกฤษ และมีการจัดสอบแข่งขัน 2 ประเภทคือ Microsoft Excel 2007 และ Word 2007  ซึ่งทางสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 8 คน โดยผลการแข่งขันในครั้งนี้ นายพนม ผจญจิตต์ ได้รางวัลชมเชยระดับประเทศ ประเภท Microsoft Excel 2007 มาได้เป็นผลสำเร็จ จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งประเทศ จำนวน 100 คน