MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งดใช้ ทางเข้า-ออก ด้านหน้ามหาวิทยาลัยเนื่องจากมีการปรับปรุงทางเข้า-ออก

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีงดใช้ ทางเข้า-ออก ด้านหน้ามหาวิทยาลัยเนื่องจากมีการปรับปรุงทางเข้า-ออก ขอให้รถทุกคัน ใช้ทางเข้า-ออกที่ประตู 2 ซอยข้างวัดเพรียงโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวังและงดใช้ความเร็วเนื่องจากประตูแคบและรถเยอะ ขออภัยในความไม่สะดวก

อัลบั้ม