MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา “บิ๊กซี เพชรบุรี"

มาแล้วจ้าด่วนๆเลย 
รับสมัครงาน 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา “บิ๊กซี เพชรบุรี" จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน
- ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่
- ประสานงานและจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา เช่น การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ event / Road Show
- การจัดทำ co-local promotion ร่วมกับแบรนด์ร้านค้าต่างๆ

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาดและสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด

เอกสารประกอบการสมัครงาน
- รูปถ่าย 1 ใบ
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ

???? สนใจกรอกใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงภาพยนตร์ SF Cinema สาขาบิ๊กซีเพชรบุรี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


#Managementscience PBRU